இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை

லூக்கா சுவிசேஷத்தின் அடிப்படையில் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை திரைஒவியமாக மலர்கிறது.

தொடர்புக்கு

உங்கள் ஜெப விண்ணப்பத்தை ஈமெயில் அனுப்புங்கள்: jesusshinespray@gmail.com உங்கள் ஜெப விண்ணப்பத்தை SMS செய்ய தொலைபேசி எண்கள்: +91 8122115581 அல்லது +91 9884677764